De kraamtijd is voor velen een onbekend terrein. De voorbereiding houdt ongeveer op bij de geboorte van het kindje. Juist daarna komt nog een hele nieuwe, onbekende periode. Ter ondersteuning van het psychisch en lichamelijk herstel hebben wij met andere verloskundigenpraktijken een kraambedfolder ontwikkeld, waarin de eerste 6 weken kort beschreven worden.