Screening van je pasgeboren kindje

Tussen dag 5 en 7 in het kraambed komt een verpleegkundige van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op huisbezoek voor het uitvoeren van de hielprik en de gehoortest. JGZ is verbonden is aan het consultatiebureau. Belangrijk om te weten is dat aan de hielprik en gehoortest geen kosten verbonden zijn en dat deelname niet verplicht is. Indien jullie kindje al in het ziekenhuis de hielprik heeft gehad, komt de verpleegkundige later aan huis voor de gehoorscreening.

Aanbevolen websites:
www.pns.nl/hielprik
Website met alle informatie omtrent de hielprikscreening.

www.pns.nl/gehoorsceening
Website met alle informatie omtrent de gehoorscreening.

Aanbevolen folder:
Screeningen bij pasgeborenen (other languages)

Hielprik

Tijdige opsporing en behandeling van de ziektes waar bij de hielprikscreening op wordt getest voorkomt of beperkt zeer ernstige schade aan de lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling van je kind. De meeste ziektes zijn niet te genezen maar wel te behandelen met bijvoorbeeld medicijnen of een dieet.

Het bloed van de hielprik wordt onderzocht op verschillende ziektes: een ziekte van de schildklier, een ziekte van de bijnier, erfelijke vorm van bloedarmoede (sikkelcelziekte en thalassemie), taaislijmziekte (cystic fibrosis) en een aantal stofwisselingsziekten.

Meer informatie over: de ziektes die de hielprik opspoort

Uit de hielprik kan blijken dat je kind niet ziek is, maar wel drager is van sikkelcelziekte. In dat geval krijgt je bericht via de huisarts. Als je niet wilt weten of je kindje drager is, kun je dit aangeven bij degene die de hielprik uitvoert. Meer over dragerschap.

De uitslag van de hielprik is vrijwel altijd binnen 4 weken bekend. Je ontvangt geen bericht als de uitslag goed is. Als er een afwijkende uitslag is gevonden, neemt de huisarts contact met jullie op.

Gezinnen die woonachtig zijn in Duitsland krijgen de hielprik niet automatisch via Jeugdgezondheidszorg. De hielprik, gehoorscreening en verdere controles verlopen via de kinderarts in Duitsland en niet via het consultatiebureau in Nederland. Het is daarom belangrijk om tijdig contact op te nemen met een kinderarts in jullie omgeving. Download hier de pdf met een overzicht van kinderartsen werkzaam in de Selfkant.

Gehoortest

Met deze test wordt gemeten of je baby goed genoeg hoort om te leren praten.

Voor de ontwikkeling van de baby is een goed gehoor belangrijk. Met de gehoortest kan een eventuele afwijking aan het gehoor vroeg worden ontdekt. Hoe eerder dit wordt ontdekt, hoe sneller de behandeling kan beginnen. Het is belangrijk hiermee te starten voordat de baby een half jaar oud is. Uit onderzoek blijkt dat dit een gunstig effect heeft op de ontwikkeling van de taal en de spraak.

De screener doet een zacht dopje in het oor van uw baby. Het dopje is verbonden met een meetapparaat. Dit apparaat meet het gehoor van uw baby. De test duurt enkele minuten en doet geen pijn. Uw baby merkt er nauwelijks iets van en slaapt meestal rustig door.

Bekijk het filmpje op de website www.pns.nl/gehoorscreening.

Het resultaat van de gehoortest is direct bekend. De screener bespreekt dit resultaat ook meteen met je. Bij ongeveer 95 van de 100 kinderen is de gehoortest meteen ‘voldoende’. Als de uitslag van de gehoortest ‘onvoldoende’ is, dan wordt de test na ongeveer een week herhaald. Zo nodig volgt ongeveer een week later nog een derde test met een ander apparaat. Een onvoldoende testuitslag hoeft niet meteen te betekenen dat je kind niet goed hoort. Als ook de uitslag van de derde test aan één of beide oren onvoldoende is, wordt het gehoor van je baby verder onderzocht in een Audiologisch Centrum. Hierover ontvang je uiteraard meer informatie. Een Audiologisch Centrum is een instelling die gespecialiseerd is in onderzoek van gehoor, spraak en taal.

Een onvoldoende resultaat betekent niet meteen dat je kind een blijvend gehoorverlies heeft. Het is mogelijk dat het gehoor tijdelijk minder is. Bijvoorbeeld omdat de baby verkouden is. Ook onrust van een baby tijdens de test kan een onvoldoende resultaat veroorzaken. Maar er kan ook sprake zijn van een blijvend gehoorverlies. Het is in ieder geval nu nog niet bekend of je kind voldoende hoort om goed te kunnen leren praten. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Toch wel een spannende periode. In de folder ‘Gehoorscreening onvoldoende‘ is alle algemene informatie voor ouders te vinden. (other languages)