Een eenvoudige ingreep; de tongriem klieven

Regelmatig komt het voor dat baby’s kampen met een te kort tongriempje. Het vliesje beperkt de tongfunctie waardoor er op korte en lange termijn gevolgen kunnen zijn. Denk hierbij aan voedingsproblemen of problemen bij de spraakontwikkeling. Ellen en Sarah hebben zich gespecialiseerd in het klieven van de tongriem. Een hele eenvoudige ingreep die tot 12 weken na de geboorte uitgevoerd wordt door ons. In deze periode zijn er onder andere nog geen zenuwen aangelegd in het tongriempje, waardoor de ingreep pijnloos is en zonder verdoving uitgevoerd kan worden! Lees meer over de ingreep en neem bij vragen vrijblijvend contact met ons op.

Symptomen bij de baby:
 • Luidruchtig drinken met een klakkend geluid;
 • Vaak loslaten van de borst, doordat de baby geen vacuüm kan houden;
 • Niet goed kunnen pakken van de borst met als gevolg onvoldoende melk binnen krijgen en continue willen drinken (honger);
 • Slecht groeien.

Symptomen bij de moeder:

 • Tepelpijn en/of tepelkloven;
 • Stuwing of juist onvoldoende melkproductie;
 • Borstontsteking, als gevolg van onvoldoende leeggedronken klieren.
 • Voor pasgeborenen:
  • Bij borstvoeding: Door een strak tongriempje, kan een baby de tong moeilijk naar voren brengen. Daardoor is het moeilijk om bij borstvoeding de tepel en de tepelhof te omvatten. Het vacuüm wordt dan steeds verbroken, waardoor er tijdens het voeden een klikkend of smakkend geluid te horen is. Je baby kan dus niet goed zuigen en daardoor komt ook je melkproductie niet goed op gang. Daar kan de baby onrustig en gefrustreerd van raken. Als je melkproductie niet goed op gang komt, groeit je baby ook niet goed. Daarnaast heb je kans dat je baby je tepels kapot zuigt en je een borstontsteking krijgt.
  • Bij flesvoeding: Het kan lastig zijn voor een kind om een vacuüm maken aan de speen. Lukt dit niet goed dan komt er veel lucht bij de voeding en krijgt de baby meer last van buikkrampen. Heeft jouw baby, ondanks een korte tongriem, helemaal geen problemen met drinken, dan kunnen onderstaande redenen (die optreden op latere leeftijd) toch overwegingen zijn om de tongriem te laten klieven.
 • Voor kleuters: Kleuters die gaan leren praten, kunnen grote hinder ondervinden van een te korte tongriem. Om goed te leren praten, heb je namelijk een goede, beweeglijke tong nodig. Ook een simpel iets als het likken van een ijsje is moeilijk en door de druk van de tong tegen de onderste snijtanden kan een spleetje ontstaan.
 • In de puberteit: Zoenen vindt iedereen belangrijk, maar daar heb je een bewegelijke tong nodig. Dat lukt niet als de tongriem verkort is. Een goede reden om te klieven dus!
Een verkorte tongriem kan heel makkelijk verholpen worden. De methode die het meest gebruikt wordt, is het doorknippen van het tongriempje. Het knippen neemt 10 tot 15 seconden in beslag en gaat als volgt:
 • Je baby wordt (gewikkeld in een doek) op het aankleedkussen voor de verloskundige geplaatst;
 • Met een sleufsonde wordt de tong omhoog getild, waardoor je goed zicht krijgt op de tongriem en voorkomt dat de tong geraakt wordt;
 • Een smalle steriele schaar wordt onder de top van de tong geplaatst en het tongriempje wordt ingeknipt. Daarbij wordt naar achteren geknipt dicht tegen de tong aan, om letsel aan de onderliggende klieren te vermijden;
 • Bij een strak tongriempje wordt 2 à 3 keer geknipt;
 • Soms zien we een klein beetje bloed;
 • Pijnstilling en antibiotica zijn niet nodig;
 • Het resultaat is direct zichtbaar;
 • Na het klieven proberen we het kindje direct aan de borst te leggen of bieden een fles aan.

Vóór het klieven

Na het klieven

Er bestaat in Nederland geen eenduidige mening over het beleid en de behandeling van een te korte tongriem. Zowel tussen als binnen de betrokken specialismen (KNO-artsen, kinderartsen, huisartsen, logopedisten, lactatiekundigen en verloskundigen) wordt er verschillend over gedacht. Sommigen erkennen dat er problemen kunnen optreden bij een te korte tongriem en zijn positief over het doorknippen. Anderen denken weer dat een te korte tongriem geen problemen oplevert voor de baby en stellen dus dat behandeling dus niet nodig is.

In onze verloskundigenpraktijk zijn wij van mening, dat het wel degelijk het overwegen waard is, om een verkorte tongriem te klieven. Wij hebben ons daarom geschoold in het doorknippen van een tongriem zodat zowel op de korte termijn, als op de lange termijn van de voordelen geprofiteerd kan worden!