Een unieke vorm van zwangerschapsbegeleiding!

Momenteel bieden wij geen centering pregnancy begeleiding aan in onze praktijk.

CenteringPregnancy™ is een programma dat de medische controles en alle informatie rondom zwangerschap, de bevalling en de eerste babytijd combineert. De vervolgcontroles tijdens de zwangerschap worden niet individueel maar aan een groep zwangeren met een vergelijkbare zwangerschapsduur aangeboden. De zwangeren krijgen een grotere rol in hun eigen zorgproces zoals zelf bloeddruk meten, wegen en hun eigen dossier bijhouden. Tijdens een bijeenkomst wordt de medische zorg gecombineerd met:

 • voorlichting
 • het uitwisselen van kennis en ervaringen;
 • het leren van gezondheidsvaardigheden;
 • het stimuleren van onderlinge ondersteuning en vriendschap.

Dat gebeurt op een interactieve manier, zodat er veel tijd en ruimte is om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Een bijeenkomst bestaat uit 2 delen:

 • Gezondheidsonderzoek (gedurende 30 minuten): Met het gezondheidsonderzoek wordt elke bijeenkomst gestart. Partners zijn tijdens dit gedeelte altijd welkom! Alle zwangeren worden een voor een kort gecontroleerd in dit eerste half uur.
  • Zelfonderzoek (de zwangere doet dit gedeelte van het gezondheidsonderzoek zelf):
   • meten van de bloeddruk
   • wegen van gewicht
  • Uitwendig Zwangeren Onderzoek (de verloskundige controleert de groei van de baarmoeder en luistert het hartje van de baby)
 • Groepsgesprek (1,5 uur): Nadat alle zwangeren gecontroleerd zijn wordt het groepsgesprek geopend. Elke bijeenkomst staan andere onderwerpen centraal.

Vanaf 36-38 weken kom je voor reguliere vervolgcontroles op de spreekuren tot het moment dat de geboorte zich aandient.

Buiten dat er allerlei voor de hand liggende voordelen zijn, is centering pregnancy ook werkelijk wetenschappelijk onderzocht. Hieruit komen allerlei mogelijke voordelen naar voren:

 • 33% minder vroeggeboortes (in een hoog risico populatie)
 • Hoger geboortegewicht
 • Meer kennis
 • Betere voorbereiding op de bevalling
 • Er wordt vaker borstvoeding gegeven
 • Er wordt meer sociale steun ervaren
 • Minder stress
 • Minder bijstimulatie tijdens de bevalling nodig
 • Minder medicamenteuze pijnbestrijding
 • Minder verwijzingen gedurende de zwangerschap nodig

Bron: www.centeringhealthcare.nl

Ander voordeel:

 • Iedere groep heeft zijn vaste momenten voor alle bijeenkomsten al gepland staan. Zo weet je al ruim van tevoren weet wanneer de consulten plaatsvinden!

Alle benodigde extra onderzoeken (zoals echo’s of speciale bloedonderzoeken) krijg je net als bij de reguliere vervolgcontroles gewoon aangeboden, eventueel buiten de bijeenkomsten.