Wanneer krijg je een echo aangeboden?

Op verschillende momenten in de zwangerschap krijg je een echo op de praktijk óf krijgen jullie uitleg over mogelijke screeningsonderzoeken. De meeste echo’s worden vergoed door de zorgverzekering.

De eerste echo zal rond de 8-9 weken van de zwangerschap gemaakt worden. Natuurlijk staat centraal of het hartje klopt en of je in verwachting bent van één of meerdere kindjes. Daarnaast kunnen we het embryo meten om uit te rekenen hoelang je ongeveer zwanger bent. Zorg in elk geval voor goede blaasvulling, dan krijgen we via de buik het beste beeld. Soms wordt deze echo inwendig gemaakt omdat de baarmoeder nog achter het schaambeen zit en zodoende via de buik geen duidelijk beeld verkregen kan worden. Deze methode is niet pijnlijk en veilig en geeft dus géén verhoogd risico op een miskraam.

Tussen 10-12 weken wordt de termijnecho gemaakt. Deze echo kan met goede blaasvulling, via de buik gemaakt worden. In deze periode groeit elk kind gelijk, zodat je met grote nauwkeurigheid de zwangerschapsduur kunt vaststellen. Oftewel, de uitgerekende datum wordt door verschillende metingen vastgesteld. Verder zal tijdens deze echo voor het eerst het hartje hoorbaar zijn. Tijdens deze echo wordt de groei en de hartslag van het kind beoordeeld en is de kans op een miskraam verminderd van 10% naar 1-3%.

Als je na counseling besluit je kind te laten onderzoeken op down-, edwards- of patausyndroom, kun je vanaf 1 april 2017 kiezen tussen de combinatietest of de NIPT.

NIPT

De NIPT is een bloedonderzoek bij de zwangere en wordt vanaf 11 weken uitgevoerd. Het laboratorium onderzoekt DNA en kan zo onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat je kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. De NIPT ontdekt meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom en de uitslag van de NIPT klopt vaker dan de uitslag van de combinatietest.

Zwangeren kunnen vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT, maar dat kan alleen als zij meedoen aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT-2).

Combinatietest

De combinatietest is een veilige methode, waarmee de kans op een kind met Downsyndroom voor deze zwangerschap berekend kan worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd centrum waar jullie naar verwezen worden. De combinatietest bestaat uit 2 onderzoeken:

  • Een bloedonderzoek tussen de 9-14 weken in de zwangerschap.
  • De nekplooimeting; middels een echo wordt de dikte van de nekplooi gemeten bij het kind. Deze echo wordt tussen de 11-14 weken uitgevoerd.

De uitslagen van deze onderzoeken, in combinatie met onder andere je leeftijd en de precieze zwangerschapsduur, bepaalt hoe groot de kans is op een kind met Downsyndroom. Een verdikte nekplooi of bepaalde uitslagen in het bloedonderzoek kunnen ook duiden op andere aandoeningen, zoals het Patausyndroom (trisomie 13) en het Edwardssyndroom (trisomie 18).

Aanbevolen links:

De uitslag van deze onderzoeken en de bijbehorende kans kan jullie geruststellen, maar kan ook zorgen voor onzekerheid en/of moeilijke keuzes. Bij een verhoogd risico wordt vervolgonderzoek aangeboden. Vervolgonderzoek kan in de vorm van een vlokkentest (tussen 11 en 13 weken) of een vruchtwaterpunctie (na 15 weken). Soms wordt een uitgebreide echo gedaan. Vervolgonderzoek is niet verplicht.

Aanbevolen website:
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
Website waarbij alle facetten van onderzoeken bij het ongeboren kind uitgelegd worden.

Aanbevolen folder:
Informatie over screening op down-, edwards- en patausyndroom

Met het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) kun je tijdens de zwangerschap laten onderzoeken of jullie kind lichamelijke afwijkingen heeft als een open ruggetje of open schedel. Verder wordt de ontwikkeling van de organen bekeken door een gespecialiseerd echoscopist. De 20 weken echo is geen garantie op een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden namelijk voor de geboorte ontdekt. Soms worden er wél afwijkingen of bijzonderheden gezien die voor onzekerheden kunnen zorgen. Jullie kunnen dan in aanmerking komen voor een uitgebreide echo of mogelijk een vruchtwaterpunctie om meer te weten over de afwijking. De 20 weken echo wordt vanuit de basisverzekering vergoed.

Aanbevolen website:
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
Website waarbij alle facetten van onderzoeken bij het ongeboren kind uitgelegd worden.

Aanbevolen folder:
Informatie over de 20 weken echo

Mocht het nodig zijn, dan kan in de zwangerschap een groeiecho aangeboden worden om de groei van het kind te beoordelen. Deze echo wordt alleen op medische indicatie gemaakt, dat wilt zeggen bij een verwacht groot of klein kind of vanwege een andere complicatie die de groei van het kindje kan beïnvloeden. Meestal vindt deze echo tussen 28 – 34 weken plaats.

Rond de 34e week van je zwangerschap wordt de liggingsecho gemaakt om vast te stellen of het kind in hoofdligging of in stuitligging ligt. Hierdoor verkleinen we de kans dat een stuitligging met het uitwendig zwangeren onderzoek gemist wordt.