Zwanger zijn is een unieke gebeurtenis!

Veel hoogtepunten, maar ook een periode met een heleboel vragen en onzekerheden. Tijdens de zwangerschapscontroles is veel aandacht voor informatie, onderzoeken en verschillende aspecten van de zwangerschap tot het ouderschap. Omdat er veel informatie op jullie afkomt hebben we besloten het eerste trimester 3 contactmomenten in te plannen, zodat alle belangrijke informatie jullie gedoseerd toekomt.

Ter voorbereiding op de eerste afspraak vragen we jullie om een vragenlijst in te vullen. Deze informatie kan dan alvast verwerkt worden in ons systeem en eventuele bijzonderheden kunnen worden uitgezocht.

Deze vragenlijst komt -indien er geen bijzonderheden zijn- bij het tweede gesprek rond 9 weken aan bod. Bij deze derde afspraak wordt de termijnecho gemaakt om de uitgerekende datum vast te stellen. Ook volgt dan eventuele verwijzing voor prenatale screening, mocht deze gewenst zijn.

Er wordt een echo gemaakt

Bij de eerste controle krijgen jullie altijd een echo aangeboden. Natuurlijk willen jullie weten hoelang je zwanger bent, of het hartje van de baby klopt en wanneer (ongeveer) de uitgerekende datum is. Kijk bij vroege echo voor meer informatie over dit eerste onderzoek.

We bespreken de screeningsmogelijkheden
Er zijn twee soorten onderzoek die jullie aangeboden wordt in de zwangerschap: screening op down-, edwards- en patausyndroom en screening op lichamelijke afwijkingen. Deze onderzoeken zijn niet verplicht.

Tijdens de eerste controle wordt -indien gewenst- dieper ingegaan op de screening naar down-, edwards- en patausyndroom middels de NIPT. Dit is een bloedonderzoek bij de zwangere en kan vanaf 11 weken zwangerschap worden ingezet.

Screening op lichamelijke afwijkingen kan middels de 13 wekenecho en de 20 wekenecho.
Een lichamelijke afwijking betekent dat een deel van het lichaam van het kind er anders uitziet dan normaal. Voorbeelden van lichamelijke afwijkingen zijn een open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, gat in het middenrif, gat in de buikwand, afwijking van de nieren of afwijking van de botten.
De 20 wekenecho en de 13 wekenecho lijken veel op elkaar. Bij beide onderzoeken bekijkt een echoscopist met een echo-apparaat of het kind lichamelijke afwijkingen heeft. Maar er zijn ook verschillen. Bekijk de video over de 13 wekenecho en de 20 wekenecho.

Vanwege de enorme hoeveelheid informatie vragen wij jullie om een goede voorbereiding van de eerste controle. Lees alles over prenatale screening op www.pns.nl.

Momenteel vindt het intakegesprek telefonisch plaats in verband met de Covid-19 maatregelen.

We bespreken jullie gezondheid
Ter voorbereiding op het consult vragen wij -indien mogelijk- op internet deze vragenlijst in te vullen.
Dit betreffen allemaal vragen over je ziektegeschiedenis (eventuele operaties, ziekenhuisopnames, medicijngebruik e.d.), allergieën en er wordt aandacht besteedt aan roken, alcohol en drugsgebruik. Ook vragen over de gezondheid van je partner en van jullie familie zijn van belang. Het is handig wanneer je zoveel mogelijk weet over aangeboren afwijkingen in jullie familie. Naar aanleiding van deze vragen proberen we uit te zoeken of er een verhoogd risico bestaat op aangeboren afwijkingen voor jullie kind.

We bespreken eventuele eerdere zwangerschappen
Mocht je eerder zwanger zijn geweest, dan nemen we kort de bijzonderheden van deze zwangerschap(pen) door. Mocht een vorige zwangerschap door een andere verloskundige begeleid zijn, dan vragen wij je alle gegevens (zwangerschapskaart e.d.) mee te nemen, zodat we kunnen nagaan of er bijzonderheden zijn geweest.

We bespreken de sociale omstandigheden
Naast alle medische vragen willen we graag weten hoe de sociale situatie eruit ziet. Mochten er bijzonderheden zijn op het gebied van relaties, financiën, huisvesting of werk, dan horen wij dit graag zodat we jullie -waar mogelijk- kunnen begeleiden.

Verdere onderzoeken
We zullen de bloeddruk meten en uitleg geven over het bloedonderzoek. Het bloed wordt gecontroleerd op het ijzergehalte, de bloedgroep, rhesusfactor,  irregulaire antistoffen, op de infectieziekten HIV, Hepatitis B en de geslachtsziekte lues (syfillis). Zo nodig wordt in overleg het glucosegehalte (suiker) en de Vitamine B12-status onderzocht.

Deze afspraak is gericht op de termijnecho en wordt daarom in week 10-11 gepland. We bepalen tijdens de echo de uitgerekende datum. Zodra deze is vastgesteld, wordt opnieuw de eventuele keuze voor prenatale screening met jullie besproken en indien gewenst worden de verwijzingen aangemaakt om deze onderzoeken (NIPT / 13 wekenecho / 20 wekenecho) aan te vragen.